-->

ترجمه مقاله اهميت شبکه هاي فردي و اجتماعي براي فرايند کارآفرينان

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله اهميت شبکه هاي فردي و اجتماعي براي فرايند کارآفرينانه

  ترجمه مقاله اهميت شبکه هاي فردي و اجتماعي براي فرايند کارآفرينانه
  دسته :
  علوم اجتماعي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 10

  قيمت : 5500 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله اهميت شبکه هاي فردي و اجتماعي براي فرايند کارآفرينانه :

ترجمه مقاله اهميت شبکه هاي فردي و اجتماعي براي فرايند کارآفرينانه


فهرست

عنوان انگليسي مقاله: Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process
عنوان فارسي مقاله: اهميت شبکه هاي فردي و اجتماعي براي فرايند کارآفرينانه.
دسته: علوم اجتماعي
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 10

جهت دانلود رايگان مقاله انگليسي کليک کنيد


چکيده ترجمه:

از نقطه نظر متخصصان، ايجاد شبکه به عنوان ابزار مفيدي براي کارآفريناني مي باشد که مي خواهند حيطه فعاليت خود را گسترش داده و از زمان حداکثر استفاده را ببرند. به هر حال، راهنمايي هاي مربوط به ايجاد شبکه کافي نمي باشد. ايجاد شبکه ممکن است منجر به تلاش هاي بي ثمر و زمان بر شده و شرکت کنندگان موجود را بسيار دلسرد کند). از ديدگاه نظري، ضروري مي باشد تا به تعيين شرايطي بپردازيم که تحت اين شرايط ايجاد شبکه، سهمي در کارآمدي کسب و کارها داشته و اين موارد را با پيش آمدهاي احتمالي که شرکت ها با آن روبرو هستند، مرتبط سازد.
در اين شکل اجرايي، ما روشي را براي ايجاد استراتژي شبکه سازي براي کارآفرينان مطرح مي کنيم. در ابتدا ما به معرفي مفاهيم شبکه هاي عمومي با مد نظر قرار دادن شبکه هاي فردي پرداخته؛ به اين ترتيب، ما نقش مجموعه اي از کارآفرينان فردي را به عنوان واحد محاسبه در نظر مي گيريم. دوم ما به بحث ظرفيت شبکه هاي فردي درون شبکه هاي اجتماعي مي پردازيم که به ترتيب مي تواند درون شرکت ها (روابط درون- شرکتي) يا بين شرکت ها (روابط بين- شرکتي) مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
ما کارآفريني را به عنوان فرايندي تعريف مي کنيم که بر مبناي آن افرادي که روي پاي خود تکيه کرده و يا درون شرکت ها کار مي کنند- بدون توجه به منابعي که در حال حاضر تحت کنترل آن ها مي باشد، به دنبال فرصت ها مي باشند . شبکه ها به عنوان روابط برنامه ريزي شده اي بين افراد، گروه ها ، و سازمان ها مي باشند.
کارآفرينان در مقايسه با مديران به دنبال حل نگراني ها و شرايط پيچيده مي باشند. بيشترين کارايي آن ها زماني مشخص مي شود که عدم پيوستگي و شکاف در استخوان بندي اقتصاد جامعه ظاهر شده، که روش سنتي انجام کسب و کار يا توليدات و خدمات سنتي را غير قابل استفاده يا منسوخ مي سازد. حتي در شرايط عادي، فرصت هاي پنهاني براي ارتباط دادن محصولات جديد يا خدمات با بازار راکد موجود بوده به شرطي که کارآفرينان بتوانند اطلاعاتي را در مورد مکان آن ها بدست آورند. تجهيز منابع براي دنبال کردن فرصت ها نيازمند تماس، دانش و حس اعتماد کارآفرينانه دارد.ترجمه مقاله اهميت شبکه هاي فردي و اجتماعي براي فرايند کارآفرينانه


قيمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدايت بانک اسلامي

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدايت بانک اسلامي

  ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدايت بانک اسلامي
  دسته :
  علوم اجتماعي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 14

  قيمت : 7000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدايت بانک اسلامي :

ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدايت بانک اسلامي


فهرست

عنوان انگليسي مقاله: Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing
عنوان فارسي مقاله: رفتار جامعه مسلمان در هدايت بانک اسلامي : نقش تعديل کننده دانش و قيمت گذاري.
دسته: علوم اجتماعي
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 14

جهت دانلود رايگان مقاله انگليسي کليک کنيد


چکيده ترجمه:

هدف اين مطالعه در  تعيين عواملي است  که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداري اسلامي در Surakarta تحت تاثير قرار ميدهند. جمع آوري داده ها از طريق توزيع پرسشنامه انجام ميشود . در مجموع ، 220 پرسشنامه توزيع شد و 198 پرسشنامه برگردادنده شد (نسبت  بازگشت 90?). تجزيه و تحليل ها با استفاده از روش سلسله مراتب رگرسيون انجام شد. نتايج استنباطي تجزيه و تحليل نشان داد که نگرش اثر  قابل توجهي دارد . نفوذ اجتماعي در مراحل اوليه بررسي بسيار مهم است، اما در مرحله بعد همانند  قيمت گذاري و دانش از بين مي رود . هر دو متغيرها به عنوان اعتدال در نظر گرفته ميشوند که نمي توانند رابطه بين نگرش ها و تأثيرات اجتماعي را با هدف کاربرد  بانک هاي اسلامي بيان کنند . متغير دانش يک متغير قابل توجهي در تحت تاثير قرار دادن استفاده از بانک هاي اسلامي، به  منظور جايگزين نفوذ اجتماعي به عنوان متغير مستقل ميباشد.
کليدواژه: نگرش ها، دانش، اهداف، جامعه اسلامي، بانک هاي اسلامي
مقدمه:
در سال هاي اخير، بانکداري اسلامي اندونزي نام “سريعترين صنعت در حال رشد” را به خود اختصاص داده است . مجموع دارايي هاي بانک هاي اسلامي قادر بوده که رشد متوسط 36.2? درصدي را بطور سالانه  در 5 سال گذشته دارا باشد که  ، رشدي بالاتر از صنعت مالي اسلامي جهاني است که  در محدوده 15-20? است . متاسفانه، بخشي از بانکداري اسلامي به کل دارايي بالغ بر  Rp.104 تريليون را که تنها 3.39 درصد از کل دارايي هاي بانکي ملي است  به دست آورد. اين بدان معنا است که مشارکت عمومي در توسعه بانکداري اسلامي هنوز هم بسيار اندک است. اين بسيار نگران کننده است، با توجه به اين که نزديک به 90? از جمعيت اندونزي متشکل از 237.6 ميليون نفرند که  در حال حاضر مسلمان هستند.ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدايت بانک اسلامي


قيمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

ترجمه مقاله نمايش افکار عمومي در فضاي سايبري

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله نمايش افکار عمومي در فضاي سايبري

  ترجمه مقاله نمايش افکار عمومي در فضاي سايبري
  دسته :
  علوم اجتماعي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 19

  قيمت : 9000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله نمايش افکار عمومي در فضاي سايبري :

ترجمه مقاله نمايش افکار عمومي در فضاي سايبري


فهرست

عنوان انگليسي مقاله: Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge
عنوان فارسي مقاله: نمايش افکار عمومي در فضاي سايبري،چگونه روابط عمومي شرکتي با اين چالش روبرو مي گردد.
دسته: علوم اجتماعي
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 19

جهت دانلود رايگان مقاله انگليسي کليک کنيد


چکيده ترجمه:

از آنجا که گرايش عموم افراد و روزنامه نگاران  به سمت رسانه هاي اجتماعي به عنوان منبع اطلاعات و گزارش مصرف کننده روبه افزايش است، اهميت نظارت صاحبان مشاغل بر حضور تشکيلاتشان در رسانه هاي اجتماعي همچنان رو به فزوني مي باشد. رسانه هاي اجتماعي به عنوان قلمرويي که عموم افراد در آن حق اظهار نظر دارند، چالش هاي پرکششي را براي صاحبان مشاغل ايجاد مي کند که از طريق آن شهرت و آواز? تشکيلاتي خود را نشان دهند. به عنوان قلمرويي که بخش عمومي داراي صداي مطلق مي باشد، شبکه هاي اجتماعي چالش هاي جالب توجهي را براي شاغلاني که به بررسي شهرت سازماني مي پردازند، نشان مي دهد. در اين مطالعه روند فعلي مديريت، کاربرد، نظارت و اهميت رسانه هاي اجتماعي در شرکت هاي ملي از طريق مصاحبه هاي نظر خواهي با شاغلان (در 500 تا 1000 شرکت امريکايي که از نظر فروش در صدر قرار داشتند ) بررسي شد. يافته ها نشان مي دهد که در استفاده و اهميت درک شد? رسانه هاي اجتماعي بين شاغلين  شکاف عظيمي وجود دارد و اينکه روند آگاهي و درک ارزش بالقو? اين رسانه در بين غير کاربران به منظورپذيرش کند ميباشد. علاوه بر اين، مسيرهاي جديدي براي تحقيق و تمرين در استفاده از رسانه هاي اجتماعي به دليل مديريت موضوعات آشکار شد.
رسانه هاي اجتماعي و شبکه هاي آنلاين شخصي در نحو? ارتباط همزمان اقصي نقاط دنيا با هم انقلاب و دگرگوني ايجاد کرده است. طبق گزارش شرکت  وب- پيگردي تکنوراتي (Technorati) تقريبا حدود 2 سل قبل 59.8 ميليون بلاگ به تنهايي در اينترنت وجود داشته و 175,000 بلاگر روزانه براي اولين بار از يک بلاگ بازديد کردند (سانتورا،2006). از زمان اين گزارش، اين تعداد روند رو به رشد داشته است. دوسال بعد، تعداد بلاگ هاي سرتاسر دنيا بيش ازدو برابر شد يعني تا 184 ميليون بلاگ (سانتورا،2006). اين ميزان در ايالات متحد? آمريکا به تنهايي 26 ميليون ميباشد. علاوه بر اين در سال 2008، 77 ميليون نفر براي اولين بار از يک بلاگ بازديد کردند.
 با وجود اينکه شواهد و مدارک در مورد نقش شرکت ها در بلاگ ها و ساير رسانه ها اجتماعي رو به افزايش است اما اينکه چه تعداد شرکت و صنف از اين بلاگ ها حمايت ميکنند، مشخص نيست. احتمالا در بزرگترين مطالعه اي که تا آن زمان دربار? شرکت ها و بلاگ هاي صورت گرفته بود (Backbone Media،2005) ، پاسخ دهنده ها متوجه شدند که  بيشترين ارزش حاصل از بلاگسازي براي تشکيلات ،عليرغم رهبري، ساخت انجمن، فروش و روابط عمومي آنلاين ، سريعا در حال انتشار است.
بيشترين نگراني که در اين مورد وجود داشت بعد از نگراني در مورد بدهي هاي قانوني، به زمان مورد نياز براي اختصاص به بلاگ مربوط ميشد. صنايع غالبي که از بلاگ ها استفاده ميکنند شامل نرم افزار، تکنولوژي، بازاريابي، کالاهاي مصرفي و صنعت بود (Backbone Media,2005).ترجمه مقاله نمايش افکار عمومي در فضاي سايبري


قيمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

ترجمه مقاله آموزش صنعتي ارزيابي بر اثربخشي در ميان دانشجويان • ترجمه مقاله آموزش صنعتي ارزيابي بر اثربخشي در ميان دانشجويان

  ترجمه مقاله آموزش صنعتي ارزيابي بر اثربخشي در ميان دانشجويان
  دسته :
  علوم تربيتي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 15

  قيمت : 7000 تومان

  [توضيحات بيشتر ]  ترجمه مقاله آموزش صنعتي ارزيابي بر اثربخشي در ميان دانشجويان

پاورپوينت بررسي جامع و كامل تا ثير بار در پايداري سيستم هاي قدرت • پاورپوينت بررسي جامع و كامل تا ثير بار در پايداري سيستم هاي قدرت

  پاورپوينت بررسي جامع و كامل تا ثير بار در پايداري سيستم هاي قدرت
  دسته :
  پاورپوينت
  فرمت/ppt/ ورد تعداد اسلايد51تعدادصفحات108

  قيمت : 8000 تومان

  [توضيحات بيشتر ]  پاورپوينت بررسي جامع و كامل تا ثير بار در پايداري سيستم هاي قدرت

ترجمه مقاله فرايند ريسک پذيري جغرافيايي

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله فرايند ريسک پذيري جغرافيايي

  ترجمه مقاله فرايند ريسک پذيري جغرافيايي
  دسته :
  علوم اجتماعي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 8

  قيمت : 5000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله فرايند ريسک پذيري جغرافيايي :

ترجمه مقاله فرايند ريسک پذيري جغرافيايي


فهرست

عنوان انگليسي مقاله: GEOGRAPHY OF THE RISKS A PEDAGOGICAL PROPOSAL FOR THE MUNICIPALITY OF YUMBO
عنوان فارسي مقاله: عنوان فرايند ريسک پذيري جغرافيايي، طرح آموزشي براي شهر يامبو.
دسته: علوم اجتماعي
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 8

جهت دانلود رايگان مقاله انگليسي کليک کنيد


چکيده ترجمه:

ريسک پذيري جغرافيايي، همانند رشته هاي علوم اجتماعي، در ارتباط با جنبه هاي ديگر، درک جمعي و فردي افراد از خطرات، ادغام تجزيه و تحليل مشخصه هاي فرهنگي در مورد توسعه : مانند تاريخ، علوم، اقتصاد، سياست، سازمان دادن شرکت ها که داراي پيچيدگي ها و کم و کاستي هايي مي باشند، و جنبه هاي جداناپذير در تحقيق و بکارگيري گروه هاي رسانه اي که باعث کاهش تاثير فاجعه هاي ناگوار مي گردد، مي باشد. اين رشته از جغرافيا که نسبتا جديد مي باشد به تفسير فرايند هاي توليد اجتماعي به شکل کلي مي پردازد که متفاوت از تجزيه و تحليل هاي بخشي مي باشد که به طور سنتي در ارتباط با اين رشته انجام مي شده است. ريسک پذيري جغرافيايي تحت تاثير مفاهيمي قرار دارد که فراتر از چارچوب هاي خاص رشته هاي علمي ديگر مي باشد که به واسطه ادغام آن ها علوم ديگري نيز ايجاد مي گردد که از طريق آن ها پيچيدگي هاي مربوط به تهديدات، آسيب پذيري، خطرات و موقعيت هاي فاجعه بار مورد بررسي قرار مي گيرد.طبق گفته مقامات ايالات متحده، در دهه هاي پاياني قرن گذشته شاهد کاهش اين فاجعه ها بوده ايم به اين دليل که پيشرفت هاي ارزشمندي به واسطه تحقيقات تجربي و عملي در بخش هايي از آمريکاي لاتين انجام شده است. عنصر موثر ديگر در زمينه اجتماعي شدن اين موارد از طريق تبليغات در ارتباط با موضوعات مختلف اين سوانح مي باشد. که شامل سابقه اين سوانح، سياست پيشگيري، تجارب ملي و محلي و غيره مي باشد.
در ارتباط با نظريه هاي اخير، ريسک پذيري جغرافيايي از ابزارهاي خود براي پيشرفت تحقيقات در مورد افراد و محيط در لحظه اجراي سيستم هاي ريسک پذيري استفاده مي کند . براي انجام چنين مواردي شهر Yambo قدم جلو نهاده و سازمان هاي    اين موضوع را مطرح مي کنند که شهر نيازمند مولد هايي مي باشد که بتواند به توسعه ساختارهاي سياسي براي کاهش اين فاجعه ها و تهديدات ناشي از حوادث طبيعي گردد. در ارتباط با چنين بررسي هايي بحث هاي اصلي در ارتباط با اين پديده مي باشد که چگونه ريسک پذيري جغرافيايي مي تواند در ارتباط با سازماندهي شهروندان، يکپارچه سازي فضاها باشد و اينکه به گونه اي در آن مداخله داشته باشد تا به بهينه کردن مديريت اين سيستم ها بپردازد. شرکت هايي که در اين زمينه با اطلاعات کامل به پيش مي روند تا به تفسير چنين مواردي بپردازند، راحت تر مي توانند بر تاثيرات منفي چنين فاجعه هايي غلبه کنند. زماني که جوامع در معرض خطر از خطرات مربوطه و آسيب ها آگاهي پيدا مي کنند، از مداخله سازمان هاي ديگر جلوگيري مي کنند، نقش مهمي را به عنوان فعال ايفامي کنند و پيشرفت هاي خود را مد نظر قرار مي دهند به اين ترتيب مي توانند با افراد فعال ديگر نيز در اين زمينه چه عمومي چه خصوصي همکاري داشته باشند. به هر حال فرضيه هايي که به بررسي اين موارد مي پردازند به اين موضوع استناد مي کنند که  شهرها منابع مهمي را در تعيين اين موارد، کاهش تهديدات، و اجتناب از خطرات بدون بدست آوردن حداقل نتايج يکساني  سرمايه گذاري کرده اند.
با اين وجود، چنين مواردي مطابق با انتظارات مطرح شده در برنامه و فعاليت هاي انجام شده در موسسات رسمي نمي باشد و پرسنل هاي حرفه اي و جوامع نيز در اين زمينه تعيين کننده مي باشند. نمونه هاي کمياب مربوط به فعاليت هاي جمعي به اقدامات، فوريت ها و توجه خاص به قربانيان را مد نظر قرار مي دهد. موارد کمي نيز در ارتباط با سطوح آموزش ها و اقدامات انجام شده در جوامع و موسسات وجود دارد زيرا هيچ مورد نظام بندي شده اي در ارتباط با موارد و اقدامات بيشمار موجود در شهرداري ها در مورد چنين فاجعه هايي وجود ندارد.ترجمه مقاله فرايند ريسک پذيري جغرافيايي


قيمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

ترجمه مقاله مسئوليت هاي اجتماعي کارآفرينان از ديدگاه اسلامي

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله مسئوليت هاي اجتماعي کارآفرينان از ديدگاه اسلامي

  ترجمه مقاله مسئوليت هاي اجتماعي کارآفرينان از ديدگاه اسلامي
  دسته :
  علوم تربيتي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 15

  قيمت : 8000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله مسئوليت هاي اجتماعي کارآفرينان از ديدگاه اسلامي :

ترجمه مقاله مسئوليت هاي اجتماعي کارآفرينان از ديدگاه اسلامي


فهرست


 
عنوان انگليسي مقاله: Entrepreneurs Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study of Musilm Entreprenurs In Malaysia
عنوان فارسي مقاله: مسئوليت هاي اجتماعي کارآفرينان از ديدگاه اسلامي: مطالعه کارآفرينان مسلمان در مالزي.
دسته: علوم تربيتي
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 15

جهت دانلود رايگان مقاله انگليسي کليک کنيد


چکيده ترجمه:

موفقيت کارآفرين از ديدگاه اسلام تنها از ديدگاه موفقيت مادي اندازه گيري نمي شود. اين بدان خاطر است که نيازهاي انساني فقط محدود به دارايي هايي نيست که دارند، بلکه تمام ابعاد مورد نياز مصاديق الشريعه را دربرمي گيرد يعني مذهب، هوش، زندگي، شرف و دارايي مادي. بنابراين، ارزيابي اينکه آيا کارآفرينان مسلمان موفق مي شوند يا خير براساس مفهوم مصاديق الشريعه است. هدف از اين مطالعه، بررسي مسئوليت اجتماعي کارآفرينان مسلمان براي اعضاي خانواده، فقرا و نيز مسئوليت آنها نسبت به جامعه مسلمانان با فراهم کردن موقعيت هاي اشتغال براي جامعه، انجام کار مطابق با قوانين اسلام و ايجاد سيستم اقتصادي مبتني بر آن است. اين مطالعه مبتني بر روابط بين موفقيت کارآفرينان مسلمان در مالزي و مسئوليت اجتماعي آنها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون است. اين مطالعه، رابطه معني داري بين موفقيت کارآفرينان مسلمان در مالزي با مسئوليت اجتماعي انجام شده توسط آنها نشان داد .
کليدواژه ها: کارآفرينان مسلمان، مصاديق الشريعه، مسئوليت هاي اجتماعي، عامل موفقيت، دستاورد.
1-مقدمه:
مسئوليت اجتماعي از ديدگاه غربي به مسئوليت سازمان براي حفظ و بهبود احتمال همپوشاني سازمان با آنها اشاره مي کند. براساس نظر کيت ديويس (1975) و رابرت بلومستروم (2002)، مسئوليت اجتماعي وسيله اي براي افزايش رفاه اجتماعي است. استفان رابينز (2002) و راسينال (1999) مسئويت اجتماعي را الزام شرکت براي رسيدن به اهداف طولاني مدت مي داند و تاثير مثبتي بر جامعه در کل دارد، در صورتي که در عين حال، تاثير منفي بر آنها را کاهش داد. کيت ديويس (1979) و رابرت بلومستروم (2002) محدوده مسئوليت پذيري را درنظر مي گيرد که شامل کل جامعه است و به بخش هاي خاصي مربوط نمي شود. نقش آن بهبود احتمال و حفظ منافع اجتماعي است. اين امر منجر به کيفيت بهتر زندگي مي شود، و فعاليت هاي سازمان را در جامعه هماهنگ مي سازد.
ترجمه مقاله مسئوليت هاي اجتماعي کارآفرينان از ديدگاه اسلامي


قيمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

ترجمه مقاله ارزيابي روش آموزش و يادگيري در مطالعات اسلامي

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله ارزيابي روش آموزش و يادگيري در مطالعات اسلامي

  ترجمه مقاله ارزيابي روش آموزش و يادگيري در مطالعات اسلامي
  دسته :
  علوم تربيتي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 15

  قيمت : 7500 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله ارزيابي روش آموزش و يادگيري در مطالعات اسلامي :

ترجمه مقاله ارزيابي روش آموزش و يادگيري در مطالعات اسلامي


فهرست

عنوان انگليسي مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
عنوان فارسي مقاله:  ارزيابي روش آموزش و يادگيري در مطالعات اسلامي.
دسته: علوم تربيتي
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 15

جهت دانلود رايگان مقاله انگليسي کليک کنيد


چکيده ترجمه:

طي قرن هاي گذشته، نقد هايي در رابطه با روش آموزش و يادگيري مطالعات اسلامي، خصوصا در رابطه با ناتواني در واکنش موثر به چالش ها يي که  با نيازهاي کنوني در اين جهان مدرن به ارمغان آورده شده ، انجام شده است . به عنوان ديني که  توسط يک پنجم از جمعيت جهان پيروي ميشود ، تدوين و بازسازي رويکرد و روش هاي مطالعات اسلامي به منظورحصول اطمينان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته هاي اعمال شده با  جهاني شدن و ارائه شده توسط مدرنيته يک نياز ضروري محسوب ميشود . در اواخر دهه  1970 ، دانشمندان اسلامي با جديت تمام  اين ناتواني را مورد قرا دادند و انبوهي از طرح هاي عملياتي را براي  مقابله با اين ضعف پيشنهاد کردند . اين مقاله به بررسي عناوين مختلفي مي پردازد که توسط دانشمندان اسلامي در اين بحث قرار  گرفته و راهکارهايي را به منظور بهبود روش تدريس و يادگيري مطالعات اسلامي نشان مي دهد.
کليدواژه: Al-dakwah، افکار انتقادي اسلامي، آموزش اسلامي، مطالعات اسلامي، مدرنيته
1. مقدمه:
بطور معمول ، مطالعات اسلامي بايد قادر به پاسخگويي به چالش هايي باشد که توسط مدرنيته در سطح تئوري و کاربرد ي به ارمغان آورده شده است . بنابراين، آموزش و يادگيري مطالعات اسلامي بايد به عنوان مسئله اي مربوط به مقابله با نيازهاي رايج جهان مدرن در پرتو اصول قرآن و آل سنت توسعه يابد  در واقع ، اسلام بايد بخشي از جهان مدرن باشد و عمگام با عصر پيش رود . با وجود افتخارات و شکوه و عظمت تمدن اسلامي در گذشته ، رکود ي که توسط نوآوري ايده هاي جديد در سطح عملي پيش آمده ، باعث شده که اسلام را به عنوان موضوعي مرتبط با اين جهان مدرن جلوه ندهد . مطالعات اسلامي بايد  به حفظ تمام اصول اسلام بپردازد  و الهام بخش همه انسان ها در راه زندگي در اين دنياي مدرن در همزيستي و صلح باشد . متاسفانه، وضعيت فعلي امت مسلمان نشان دهنده ناتواني مطالعات اسلامي در رسيدگي به اين چالش جامعي است  که منجر به پيوند مسلمانان به دوران عقب ماندگي و رکود شده است . محققان شکست مطالعات اسلامي را مرتبط با  ناتواني آموزش اسلامي در پرورش تفکرات حياتي دانش آموزاني ميداند  که منجر به توقف آموزش و پرورش اسلامي و  در نهايت ناتواني در مقابله با چالش هاي جهان معاصر ميشود.ترجمه مقاله ارزيابي روش آموزش و يادگيري در مطالعات اسلامي


قيمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

ترجمه مقاله مقايسه طرح شبکه اجتماعي و تصويرسازي شبکه فردي

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله مقايسه طرح شبکه اجتماعي و تصويرسازي شبکه فردي

  ترجمه مقاله مقايسه طرح شبکه اجتماعي و تصويرسازي شبکه فردي
  دسته :
  علوم اجتماعي
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 211

  قيمت : 15000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله مقايسه طرح شبکه اجتماعي و تصويرسازي شبکه فردي :

ترجمه مقاله مقايسه طرح شبکه اجتماعي و تصويرسازي شبکه فردي


فهرست

عنوان انگليسي مقاته:A Comparison of Social Network Mapping and Personal Network Visualization
عنوان فارسي مقاله: مقايسه طرح شبکه اجتماعي و تصويرسازي شبکه فردي.
دسته: علوم اجتماعي
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 211

جهت دانلود رايگان مقاله انگليسي کليک کنيد


چکيده ترجمه:

اين مقاله تحليلي از تصويرسازي شبکه فردي بر مبناي ارزيابي سيستماتيک افراد در مقايسه با متقاضياني که سبک آزادي را از شبکه فردي شان ايجاد کرده اند نشان مي دهد. در اکثر موارد، تصويرسازي شبکه فردي جزييات مهمي را مطرح مي کند که متفاوت از نقطه نظر متقاضيان مي باشد. چندين بررسي موردي ديگر نيز مورد بحث قرار مي گيرد که تاکيدي بر روي اطلاعات ديگر، زماني که از تصويرسازي شبکه هاي فردي استفاده مي کند، دارد.
کليدواژه: شبکه هاي فردي؛ تصويرسازي؛ شناخت در اين مقاله ما تمرکزمان را بر روي تصويرسازي از افرادي قرار مي دهيم که متقاضيان او را مي شناسد- يعني شبکه هاي فردي. شبکه هاي اجتماعي نوعي از شبکه فردمحور مي باشد؛ آن ها متشکل از مجموعه اي از خانواده، دوستان و آشناياني مي باشند که يک فرد مهم را احاطه مي کنند. در تجزيه و تحليل شبکه اجتماعي، شبکه هاي فردي در مقايسه با کل شبکه هاي (اجتماعي محور) قرار مي گيرند که تمرکز بر روي الگوي تعامل در يک گروه مرکزي مي باشد.
معرفي تصويري شبکه هاي فردي در تحقيقات علوم اجتماعي زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد اما در روانشناسي مشاوره اي و فعاليت هاي اجتماعي معمول مي باشد. مطالعه ژنومي به عنوان تکنيک مورد استفاده متخصصان سلامت رواني براي دستيابي به ارتباط گذشته و حال مي باشد که در اطراف يک بيمار وجود دارد (DeMaria, Weeks, و Hof 1999; McGoldrick, Gerson, و Shellenberger 1999). با نشان دادن نمودار خويشاوندي مردان، زنان و کودکان به صورت دايره و مثلث توسط انسان شناسان، متخصصان درمان شناس تلاشي را به منظور درک محيط اجتماعي که مي تواند سهمي در اين شرايط که افراد به دنبال کمک باشند، داشته باشد. اين نمايش تصويري به درمان شناسان و بيماران کمک مي کند تا محيط اجتماعي را که سهمي در به هم خوردن سلامت رواني آن ها دارد درک کنند. نمايش ژنومي معمولا تمرکزش را بر روي روابط خانوادگي نزديک قرار داده و معمولا محيط اجتماعي را که شامل خويشاوندني که زنده و يا در قيد حيات نيستند به ترتيب وقوع زماني نشان مي دهد. تکنيک طرح زنجيره اي (Antonucci 1986; Ajrouch, Antonucci, and Janevic 2001) از سه دايره هم مرکز براي معرفي شبکه فردي متقاضيان استفاده مي کند. در مرکز اين دايره کلمه “YOU” قرار دارد. از متقاضيان خواسته مي شود تا نام کوچک افرادي را که آن ها دقيق تر مي شناسند در دايره مياني و آن هايي را که آشنايي کمتري دارند در دايره بيروني قراردهند. طرح بدست آمده به محقق درکي از اندازه شبکه و توزيع شبکه شان بر مبناي نزديکي روابط داده مي شود.ترجمه مقاله مقايسه طرح شبکه اجتماعي و تصويرسازي شبکه فردي


قيمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34